VI SINH XỬ LÝ

Phos Killer
Vi sinh cắt tảo. Cắt tảo bằng giải pháp sinh học. Giaỉ pháp mang tính cách mạng trong xử lý tảo.
Shrimp Rx
Sản phẩm cao cấp chuyên dùng ao công nghệ cao. Hạn chế nhớt bạt.
Sludge Killer
Chuyên xử lý bùn. Gỉam khí độc NH3, H2S. Rút ngắn thời gian và chi phí cải tạo.
PRO-POND
Cải thiện chất lượng nước. Gỉam bùn và chất thải, hạn chế mùi hôi.
Zalo